Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Saraybosna

 • 1
 • 40
Saraybosna
Saraybosna

Bosna-Hersek’in başkenti ve en büyük kentidir. Saraybosna, ayrıca Bosna-Hersek Federasyonu'nun ve fiilî başkenti Banyaluka olan Sırp Cumhuriyeti'nin de hukukî başkentidir.

 • 2
 • 40
Saraybosna
Saraybosna

Saraybosna, Bosna bölgesinin Dinar Alpleri'yle çevrili Saraybosna Vadisi içerisinde Miljacka Nehri'nin çevresinde kurulmuştur.

 • 3
 • 40
Saraybosna
Saraybosna

Şehir, barındırdığı dinî çeşitliliğiyle bilinir. Müslümanlık, Katoliklik, Ortodoksluk ve Musevîlik, burada yüzyıllar boyunca barış içinde bir arada var olagelmişlerdir. İşte bu yüzden Saraybosna, Avrupa'nın Kudüs'ü olarak kabul edilir.

 • 4
 • 40
Saraybosna
Saraybosna

Saraybosna Balkanlar'daki kültürel şehirlerin en önemlilerinden biri olarak kabul görür.

 • 5
 • 40
Saraybosna
Saraybosna

619.030 kişilik nüfusa sahiptir.

 • 6
 • 40
Saraybosna
Saraybosna

Şehir, Bosna Savaşı sırasında dünya modern savaş tarihindeki en uzun kuşatmaya mâruz kalmıştır.

 • 7
 • 40
Saraybosna
Saraybosna

Bugün şehir, Bosna-Hersek'in en büyük kültürel ve ekonomik merkezi olarak savaş sonrasında kendini yenilemeye ve toparlamaya çalışmaktadır.

BİZE ULAŞIN