Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kıyametin en büyük 10 alameti!

 • 1
 • 54
Kıyametin en büyük 10 alameti!
Kıyametin en büyük 10 alameti!

Kıyamet gününün alametleri, kıyametin kopmasından olan ve kıyametin yakın olduğunu gösteren işaretlerdir. İşte Kıyametin on alametlerinden bazıları şunlardır;

Hazret-i Mehdi gelecek
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar. (Tirmizi)

 • 2
 • 54
Kıyametin en büyük 10 alameti!
Kıyametin en büyük 10 alameti!

Deccal gelecek
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur. (i. E. Şeybe)

 • 3
 • 54
Kıyametin en büyük 10 alameti!
Kıyametin en büyük 10 alameti!

Hazret-i İsa gökten inecek:
Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa'yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi. (Nisa 157)
Hazret-i İsa göğe kaldırılmıştır. (Nisa 158) Elbette o Hazret-i İsa'nın Kıyamete yakın gökten inmesi, Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz. (Zuhruf 61, Beydavi)
Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, (domuz etini yasaklayacak] İslam'dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe) İsa inince, her yerde sükûn, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır,

 • 4
 • 54
Kıyametin en büyük 10 alameti!
Kıyametin en büyük 10 alameti!

Dabbet-ül-arz çıkacak
Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir: Dabbet-ül arz, Musa'nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman'ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. (Tirmizi) O söz başlarına geldiği zaman, (Kıyamet alametleri zuhur edince), onlara yerden bir hayvan çıkarırız, bu hayvan, onlara, insanların âyetlerimize kesin iman etmemiş olduklarını söyler. (Neml 82, Tefsir-i Kurtubi)

 • 5
 • 54
Kıyametin en büyük 10 alameti!
Kıyametin en büyük 10 alameti!

Yecüc ve Mecüc çıkacak
Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki: Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler. (Enbiya 96)
Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir. (İbni Cerir)

 • 6
 • 54
Kıyametin en büyük 10 alameti!
Kıyametin en büyük 10 alameti!

Duman çıkacak
Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle! (Duhan 10) Hadisi şerifte de buyuruldu ki: Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir. (Ebu Davud)

 • 7
 • 54
Kıyametin en büyük 10 alameti!
Kıyametin en büyük 10 alameti!

Güneş batıdan doğacak
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez. (Buhari, Müslim) Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez. (Enam 158) Âlimler, bu âyetteki alametlerden birinin de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir. Yukarıdaki hadis-i şerif de zaten bunu açıkça bildiriyor.

BİZE ULAŞIN