Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nin dönüm noktası: Erzurum kongresi

Türkiye Cumhuriyeti'nin şekillenmesinde ve ruhunun Anadolu'ya yayılmasında en önemli mihenk taşlarından biri olan Erzurum Kongresi'nin bugün 100. yıl dönümü. 23 Temmuz 1919'da 'ün önderliğinde toplanan Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar hayati öneme sahiptir. Osmanlı'yı parça parça bölmeye çalışan İtilaf Devletleri bu kararlar karşısında amaçlarına ulaşamadılar çünkü top yekün bir mücadele ve kurtuluş ateşi çoktan yanmıştı. İlk kez Erzurum'da gündeme getirilen kimi kararlar dünyaya Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğini haykırıyordu.

Milli Mücadele'nin dönüm noktası: Erzurum kongresi

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmıştı ve emperyalist güçler adeta ellerini ovuşturuyordu. Andolu ve Osmanlı hakimiyetindeki her yerde haritalar çiziliyordu. Kimi yerlerde Yunan kimi yerlerde Ermeni çetelerle Anadoluda huzur bozuluyordu. İşte bu dönemde gerçekleştirilen Erzurum Kongresi büyük bir öneme sahipti. Peki neydi bu önem?

Milli Mücadele'nin dönüm noktası: Erzurum kongresi

ULUSAL EGEMENLİK ADINA İLK KONGRE

hareketinin dönüm noktalarından olan ve öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması nedeniyle Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip.

Milli Mücadele'nin dönüm noktası: Erzurum kongresi

CUMHURİYETİN TEMELLERİ ATILDI

Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını temin etti.

Milli Mücadele'nin dönüm noktası: Erzurum kongresi

'VATAN BİR BÜTÜNDÜR PARÇALANAMAZ!'

Düşman işgalindeki vatan toprağını kurtarmak için bağımsızlığa giden zorlu yolu Erzurum'dan sürdüren Atatürk ve silah arkadaşları, bu kongre sayesinde ülkenin bağımsızlığa giden yolunu açtı.

Türk milletinin var olma mücadelesindeki ilk refleksini ve kararlılığını gösterdiği tarihi kongrede alınan "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" kararı ile yolunda büyük bir aşama kaydedildi.

Milli Mücadele'nin dönüm noktası: Erzurum kongresi

ERZURUM KONGRESİ'Nİ ZORUNLU KILAN ORTAM NEYDİ?

Rusya ile 3 Mart 1918''de imzalanan Brest Litowsk Antlaşması ile Doğu Anadolu bir bütün olarak Osmanlı Devleti''ne bırakıldı. İtilaf Devletleri bu antlaşmayı tanımayarak 30 Ekim 1918''de yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması''nda, Doğu Anadolu illeri için "Ermenistan Vilayetleri" ifadesini kullandı.

Milli Mücadele'nin dönüm noktası: Erzurum kongresi

Böylelikle Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermenistan Devleti''nin kurulması hedeflendi. 18 Ocak 1919''da Paris Barış Konferansı toplandı. Bu konferansta İtilaf Devletleri daha önceden hedefledikleri Ermenistan Devleti''ni açıkça belirterek bu devletin kuruluş kararını aldılar.

Milli Mücadele'nin dönüm noktası: Erzurum kongresi

ERMENİ ÇETELERİN SALDIRILARI

Sonuç olarak Ermeni çeteler Türk köylerine saldırmaya başladı. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından düzenlenen Erzurum Kongresi''nin de amacı bu Ermeni saldırılarına engel olacak ve Doğu Anadolu''yu Türk yurdu olarak kalmasını sağlayacak kararlar almaktı.Aynı zamanda da Karadeniz bölgesindeki Rum ayaklanmalarıyla uğraşmaya çalışan Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de bu kongreye delege yolladı.

BİZE ULAŞIN