Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sağlıklı bir hayat için

TNSA'ya göre anne-çocuk sağlığı konusunda iyileşmelerle birlikte, konusunda sorunlar var. Doğru bir beslenmeyle hem sağlıklı bir çocukluk hem de hamilelik geçirmek mümkün

Sağlıklı bir hayat için anne sütü

TNSA'ya göre anne-çocuk sağlığı konusunda iyileşmelerle birlikte, konusunda sorunlar var. Doğru bir beslenmeyle hem sağlıklı bir çocukluk hem de hamilelik geçirmek mümkün

Sağlıklı bir hayat için anne sütü

Ülkemizde sağlıklı önemli bir sorun. Araştırmalar da bireylerin sağlıklı beslenme bilgisi edinme açısından kafalarının karışık olduğunu açıkça söylüyor. Özellikle bebeklik ve çocukluk dönemindeki beslenmenin hayati öneme sahip olduğu ve bu dönemde yetersiz beslenmenin birçok kronik hastalığın belirleyicisi olduğunun da altı çiziliyor. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen, mali desteği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından sağlanan Türkiye Nüfus Araştırması sağlıklı ve yeterli beslenme hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Sağlıklı bir hayat için anne sütü

TNSA sonuçlarına baktığımızda annenin bebeği emzirme süresi, bebeğin ek besin ve sıvı almaya başladığı yaş, ek besinlerin çeşitliliği, biberon kullanımı, 5 yaş altı çocukların ve doğurganlık çağındaki kadınların boy, kilo ölçümleri ve referans değerlerle kıyaslanması hakkında bilgiler toplandı. Ve bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar arasında ilk gözüme çarpan bebeklere anne sütünün yetersiz verilmesi oldu.
Ülkemizde bebeklerin sadece yüzde 14'ünün 4-5 ay boyunca yalnızca aldığı ortaya çıktı. İlk 6 ay anne sütünün tek başına alınmasının çocuğun optimal büyümesi ve annenin sütünün sürekli salgılanması için gerekli, kritik bir süreç olduğunun altını çizmek isterim.

Sağlıklı bir hayat için anne sütü

BODUR ÇOCUK SAYISINDA AZALMA VAR: Bodurluk yani yaşa göre boyun kısa olması kronik yetersiz beslenmenin işaretidir. Yaşa göre boy, çocuklarda büyümenin göstergesidir. Toplum Nüfus Araştırması sonuçlarına göre bodur çocuk sayısı 5 yaş altındanda son 10 yılda yüzde 2'den, 6'ya düşmüş görünüyor.

Sağlıklı bir hayat için anne sütü

EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSEK ANNELER: Veriler bodur çocuk sayısının annenin eğitimi ve evdeki refah düzeyi artışına paralel olarak azaldığını söylüyor. Örneğin, eğitimi olmayan annelerin çocuklarında bodurluk yaygınlığı yüzde 9 iken, lise veya üzeri eğitimi olan annelerin çocuklarında bu oran yüzde 4. Buna karşılık, fazla kiloluluk oranı annenin eğitim seviyesi ve evdeki refah düzeyi arttıkça yükseliyor. Örneğin, eğitimi olmayan annelerin çocukları arasında fazla kilolu olma oranı yüzde 5 iken lise veya üstü eğitimi olan annelerin çocukları arasında bu oran yüzde 9.

Sağlıklı bir hayat için anne sütü

ZAYIF ÇOCUK SAYISI AZALDI: Türkiye'de çocukların çok küçük bir yüzdesi zayıftır (yüzde 2'den azı) ve 2008'den bu yana bu değerde bir değişiklik olmadı. Boya göre düşük ağırlıkta olmak olarak tanımlanan zayıflık, yakın dönemde yeterli ve dengeli beslenememeyi ifade eder. Zayıflık, kilo kaybıyla sonuçlanan yetersiz besin alımından, yakın zamandaki bir hastalık ya da enfeksiyondan kaynaklanabilir.

Sağlıklı bir hayat için anne sütü

OBEZİTEDEN KORUMAK KOLAY: Fazla kiloluluk olarak tanımlanan çocuğun boyuna göre fazla ağırlıkta olması durumu, aşırı beslenmenin bir ölçüsüdür. Verilere göre fazla kilolu çocukların oranı son beş yılda yüzde 11'den yüzde 8'e geriledi. Çocukları daha hafif kiloluyken obeziteden korumak ve obeziteye geçişi engellemek daha kolaydır.

BİZE ULAŞIN