Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte İmamoğlu'nun 'deki işçi kıyımının belgeleri

Cumhuriyet Halk Partisi () mensubu 'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesiyle bünyesinde çalışan işçilerin ekmekleriyle oynayarak işten çıkarılmasının ardından Belediye Meclisi söz konusu işçilerin görevlerinden çıkarılmalarına ilişkin araştırma komisyonu raporu hazırladı. Araştırma raporunda işçilerin göreve alınış ve mülakata giriş tarihlerine kadar pek çok detay yer aldı. İşte o rapordan satırbaşları...

İşte İmamoğlu'nun İBB'deki işçi kıyımının belgeleri

ve 'nun sözlerini tutmayarak şirketlerinde çalışan işçilerin ekmekleriyle oynaması sonrası, Meclisi işçi çıkarmalarıyla ilgili araştırma komisyonu raporu hazırlandı.

İşte İmamoğlu'nun İBB'deki işçi kıyımının belgeleri

Raporda işçilerin işe alınım ve mülakat tarihlerine kadar tüm detaylar yer aldı..

İşte İmamoğlu'nun İBB'deki işçi kıyımının belgeleri

İŞE SÖZLERİNİ TUTMAYARAK BAŞLADILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından seçim sürecinde hiçbir işçinin ekmeğiyle oynanmayacağı taahhüt edilmesine rağmen 24.06.2019-24.10.2019 tarihleri arasında 4 aylık sürede 3.400 işçinin işine son verilmiştir. Bu rakama işten çıkarılan geçici işçilerin ve kısmi süreli çalışanların sayısı dahil değildir.

İşte İmamoğlu'nun İBB'deki işçi kıyımının belgeleri

YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Mart ayı ve sonrasında işe alınanları çıkarttık" demişti cephesi, ancak gerçekler öyle çıkmadı. Çıkarılan işçilerin 1.008 adedi 6 ay ve daha fazla süreli çalışan işçilerdir.

İşte İmamoğlu'nun İBB'deki işçi kıyımının belgeleri

4857 sayılı İş Kanunun 18.maddesi "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz..

İşte İmamoğlu'nun İBB'deki işçi kıyımının belgeleri

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66'ncı maddesindeki süreler dikkate alınır. ….." hükmünü taşımaktadır.

Kanunun bu hükmüne riayet edilmemiş, bu işçilere de işten çıkarmayı haklı kılan bir sebep bildirilmediği gibi, haklı sebep olmaksızın işten çıkarılan bu işçilerin,

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir." Şeklindeki hüküm gereği işe iade ve buna bağılı tazminat hakları bulunmaktadır.

İşte İmamoğlu'nun İBB'deki işçi kıyımının belgeleri

KAÇ KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILDI?

23 Haziran'daki seçimin ardından 'ne bağlı iştirak şirketlerinde toplam 5,831 işçinin iş akdinin feshedildiği hazırlanan raporla ortaya çıktı.

24 Haziran 2019 – 24 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden 3.299 işçinin, Belediye Müdürlüklerinden 101 işçinin, toplam 3.400 işçinin iş akdi işveren tarafından feshedilmiştir.

BİZE ULAŞIN