Sabah memurlar: İki üniversite bitirip de ’ye girecekler dikkat!

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olup da ikinci üniversite kapsamında İlk ve önlisans programında öğrenim görenler Kamu Personel Seçme Sınavına ön lisans öğreniminden girmeniz mümkün mü? İki üniversite bitirenler 'ye hangi düzeyden girecek? KPSS hakkında bilinmeyenleri sabah memurlar açıklıyor!

Giriş Tarihi: 2.8.2019 17:15
Sabah memurlar: İki üniversite bitirip de KPSS’ye girecekler dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu? Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)? memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olup, içeriği itibariyle (Genel Yetenek- Genel Kültür) mesleki bilgilerin ölçülmesine dayanmadığından, KPSS'de adayların en üst öğrenim düzeyleri dikkate alınarak sınava tabi tutulmaları ve tercihte bulunmaları öngörülmüştür.

KPSS sonuçlarına göre yapılan personel alımlarında eşitlik ve hakkaniyet ilkelerinin sağlanması için aynı öğrenim düzeyindeki adayların aynı sınava girerek bu sınav sonuçlarını kullanması esasına göre, gerek kadrolu gerekse sözleşmeli personel alımlarında ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.

Diğer taraftan, 2013 ve 2015 yılında idari yargı mercilerince "en üst öğrenimden sınava girme ve tercihte bulunma kuralı"nı etkileyen iki farklı karar verilmiştir. Söz konusu kararlardan ilki, Danıştay Onikinci Dairesinin 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı olup, bu karara istinaden adaylara KPSS'ye en üst öğrenim düzeylerinden girerek, tekniker, teknisyen, sağlık teknikeri, ebe, hemşire gibi unvanları ihraz ettikleri alt öğrenim düzeylerinden tercihte bulunma imkanı getirilmiştir.

Bununla birlikte, kişilerin üst öğrenimlerinden sınava girerek alt öğrenimlerinden tercihte bulunması hususu, farklı zorluk düzeyleri bulunan lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavlarından elde edilen KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinin eşdeğermiş gibi değerlendirilmesine sebebiyet vererek, adaylar arasında hakkaniyetli bir sıralama yapılmasını güçleştirmektedir. Bu sakıncaya rağmen, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinde yer bulan; "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur…" amir hükmünün bir gereği olarak, tercih kılavuzlarında bu karara atıf yapılmak suretiyle adayların alt öğrenim düzeylerinden tercihte bulunması sağlanmıştır.

Öte yandan, aynı konuda ikinci olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca aksi yönde karar verilmiş? oybirliği ile alınan 23/11/2015 tarihli ve E:2013/4362, K:2015/4294 sayılı karar ile, KPSS sınav ve tercih kılavuzlarında atıf yapılan Danıştay Onikinci Dairesinin 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı bozulmuş ve adayların alt öğrenimlerinden tercih yapabilmesi hususu dayanaksız kalmıştır.

Bu gelişmeden sonra, yine 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde yer bulan amir hükmün bir sonucu olarak adayların en üst öğrenim düzeyleri dikkate alınarak tercihte bulunmaları mümkün , halihazırda adayların alt öğrenimlerinden tercih yapabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: İki üniversite bitirip de KPSS’ye girecekler dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN