Kamu çalışanları dikkat! Sendikalara üye olunabilir m?

Kimler kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir, kimler kamu çalışanlarına üye olmaz? Sabah memurlar kimlerin memur sendikalarına üye olup olamayacağı konularına açıklık getiriyor.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 12:48 Son Güncelleme: 13.5.2020 12:49 ABONE OL
Kamu çalışanları dikkat! Sendikalara üye olunabilir m?

Kamu kurumları çalışanları, Daire Başkanları,Yüksek öğretim kurumlarında görev yapan daire başkanları ile yüksek okul müdürleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler memur sendikalarına üye olabilir mi?

Soru: Daire başkanları,jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler memur sendikalarına üye olabilir mi?

Cevap: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 15 inci maddesinde ; " Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,

b) Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,

c) Bakanlar, bakan yardımcıları, bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları,

d) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları, e) Mülkî idare amirleri,

f) Silahlı Kuvvetler mensupları,

g) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 10/4/2013 tarihli ve E.: 2013/21, K.: 2013/57 sayılı Kararı ile.

h) Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları, ı) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları, j) Emniyet hizmetleri sınıfı k) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri

l) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler, Üye olamazlar ve sendika kuramazlar" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan ;2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde; "… c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır.

d)Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.

e)Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.

f)Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

g)Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur.

h)Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur…" hükmü, "Yönetim örgütleri" başlıklı 51 inci maddesinde; "a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve
hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur.

Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluşlarda kurulların, üniversitelerde yönetim kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla; -4688 sayılı kanun çerçevesinde;2547 sayılı Kanunda yönetim örgütleri adı altında düzenlenen daire başkanlarının 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendine girdiği ve yüksekokul müdürlerinin aynı Kanunun 15 inci maddesinin (d) bendinde yer aldığı göz önüne alındığında söz konusu kadrolarda görev yapan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı

- Diğer daire Daire Başkanlarının yine 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin C bendinde sayıldığından kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacağı,

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlerin ise 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (l) bendi çerçevesinde mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

İşçiye, işverene, emekliye ve hane halkına nefes aldıran ödemeler! Sabah memurlar: Sağlık çalışanlarına erken emeklilik düzenlemesi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamu çalışanları dikkat! Sendikalara üye olunabilir m?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA