Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Paranızı almayı unutmayın

Çalışana iadesi! Belli şartlarda tazminat alarak ayrılan çalışanlar vergi iadesi alabiliyor. Sizden kesilen gelir vergisinin belli bir bölümünü geri alma hakkınız var. Sabah gazetesi yazarı konuyla ilgili soruların cevaplarını Sabah Memurlar'a yazdı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Paranızı almayı unutmayın

Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında bir kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi de kesiliyor. Bu kesilen vergiler de devlet tarafından iade ediliyor. Büyük Mükellefler Dairesi Başkanlığı bu konudaki soruları cevaplandırdı…

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Paranızı almayı unutmayın

*Ayrıldığım işyerinden ikale sözleşmesi kapsamında çalıştığım dönemlere ilişkin olarak tarafıma izin, mesai, prim, bonus, ihbar ikramiyesi, kıdem tazminatı ödemeleri yapıldı. Bu ödemelerden kesilen vergilerin iadesini alabilir miyim?

27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, prim ve ek ödeme gibi çeşitli adlar altında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili dairelerine başvurması üzerine red ve iade edilecektir.

Ancak izin, mesai, ihbar ikramiyesi ve işten ayrılış tarihi öncesi hizmetle bağlantılı olarak ödenen performans primi v.b. ödemeler ücret kapsamında değerlendirileceğinden bunlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilmeyecektir.

Bununla birlikte kıdem tazminatı ilgili mevzuatı çerçevesinde istisna kapsamında olduğundan vergi kesintisi de söz konusu olmayacağından Gelir Vergisi Kanunu Geçici 89 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Paranızı almayı unutmayın

* İkale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeden kesilen verginin iadesini almak için nereye müracaat etmeliyim?

Çalıştığınız işyerinin (sorumlu sıfatıyla) ücretlerinizden kestiği (tevkif ettiği) vergileri beyan ederek ödediği, muhtasar yönünden bağlı bulunduğu tarha yetkili dairesine müracaat etmelisiniz. Çalıştığınız yer şube olup gelir vergisi stopaj yönünden merkezden ayrı bir vergi dairesine bağlı ise, şubenin bağlı olduğu bu vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Paranızı almayı unutmayın

31.12.2013 tarihinde ayrıldığım işyerinden tarafıma ikale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeden kesilen verginin iadesini alabilir miyim?

213 sayılı Usul Kanununun 114 ve 126 ıncı maddeleri gereğince; 31.12.2013 ve öncesi dönemler için 5 yıllık zaman aşımı süresi geçmiş olduğundan söz konusu tarih ve öncesine ilişkin kesilen vergilerin iadesi mümkün bulunmamaktadır. 2014 yılı için de anılan düzeltme zaman aşımı hükümleri çerçevesinde 31.12.2019 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Paranızı almayı unutmayın

Çalıştığım iş yerinden emekli olmak üzere ikale sözleşmesi imzalayarak ayrıldım, ikale kapsamında tarafıma yapılan ödemeden kesilen gelir vergisini iade alabilir miyim?

Emekli olmak suretiyle işten ayrılan hizmet erbabına yapılan ek ödemeler, işveren tarafından işsiz kalması nedeniyle yapılan bir ödeme olmayıp, emekliye ayrılması nedeniyle ödenen emekli ikramiyesi niteliğinde olduğundan, bu ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen ödemeler kapsamında değerlendirilmesi ve bu ödemeler üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi mümkün değildir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Paranızı almayı unutmayın

İkale ödemesinden kesilen verginin iadesi için daha evvel dava konusu yaptım ve yargı süreci devam etmektedir. Son düzenleme ile tekrar müracaat edersem iademi alabilir miyim?

213 sayılı Kanunda düzenlenen düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde düzeltme başvurusunda bulunmuş ve düzeltme talebi kabul edilmediği için dava açmış olan hizmet erbabının, mahkemelerde ihtilafı devam eden (henüz kesinleşmeyen) davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneğini, tarha yetkili dairesine ibraz etmeleri kaydıyla gerekli iade işlemleri değerlendirilerek yapılabilecektir. Aksi durumda iade başvuruları reddedilecektir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Paranızı almayı unutmayın

İkale sözleşmesi kapsamında kesilen vergimin iadesi için interaktif vergi dairesinden müracaat ettim. Kontrol ettiğimde "işlem sonlandı" uyarısı görüyorum, bu ifade iademin yapıldığı/yapılacağı anlamına mı geliyor?

İnteraktif dairesinden yapılan müracaat sonrası talep ilgili vergi dairesi kayıtlarına sistem tarafından aktarılmaktadır "işlem sonlandı" uyarısı bu işlem sonrası talebin ilgili vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiğini göstermekte olup sonraki süreçte vergi dairesi bu talebi ayrıca değerlendirmeye almaktadır. Haliyle bu sürecin takibi sistem üzerinden mümkün bulunmamaktadır. Talebin reddi veya herhangi bir eksik belge bilgi olması halinde ilgili vergi dairesince yazılı olarak müracaat sahiplerine dönüş yapılmaktadır.

BİZE ULAŞIN