Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ufuk Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi, Ankara'da, Konya-Eskişehir yolu kavşağı üzerinde bulunan 3 binada, ayrıca Konya yolunun diğer tarafında 3 binada ve İncek'deki kampüsünde hizmet vermektedir.

Tarihçe
Ufuk Üniversitesi; 18 Aralık 1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4488 sayılı Kanun ile Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere Yükseköğretim Kurulu'nun 01.05.2002 tarih ve 13.30.0.EÖB.0.00.00.03.06.05-954/09006 sayılı izin yazıları ile 2002 - 2003 eğitim - öğretim yılında eğitim - öğretime başlamıştır.

Üniversitenin Kurucu Vakfı olan Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı 1972 yılında kurulmuştur. Vakıf Senedinin üçüncü maddesinde Vakfın Amacı bölümünde belirtilen "Trafik, iş, spor ve diğer kazaların, afet ve felaketlerin önlenmesi ve bunların sonucu meydana gelen yaralanma ve hastalıklar için acil, tıbbi ve sosyal yardımın, rehabilitasyon hizmetleri yapılması ve bu konularda işbirliği yapmak üzere Yüksek Öğretim kurumları dahil okullar açarak ihtiyaç duyulan her türlü elemanın yetiştirilmesi, lüzumlu araç ve gereçlerin sağlanması, bunlara ilişkin eğitim kurs ve seminerlerle diğer bilimsel faaliyetlerin yapılması için ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapma" gibi nedenlerle kurulduğu için bu konularda eğitim, araştırma ve hizmet sunması öngörülmüştür.

Ufuk Üniversitesi kurucuları üniversite açmadaki temel amaçlarını şöyle açıklamışlardır:

"Üniversite açmadaki temel düşüncelerimiz Vakıf Senedindeki ana çerçeve içinde özellikle toplumumuzu öncelikle ilgilendiren kaza, felaket, bedensel ve ruhsal sorunlara karşı önleyici, koruyucu ve tedavi edici ilke ve yöntemleri saptamak, bu konularda halkımızı yönlendirecek sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinin bilincini, metodolojisini, diğer ülkeler, devlet kurumları ve bireyler arası ilişki ve davranışların yönlendirilmesi ve bu konularda yeterli ve yetkili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır."

Bu amaca yönelik olarak tıp, işletme, ekonomi ve hukuk gibi ana kavramların gerçekleşmesine destek olan Hukuk, Eğitim, Fen-Edebiyat (İstatistik), İktisadi ve İdari Bilimler ( İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret) fakülte ve bölümleri ile bunları tamamlayan Yüksek Okul ve Enstitüler okulun kuruluş kanununda yer almıştır.

Yüksek Öğretim Kurulu 2002-2003 eğitim yılı için Hukuk, Fen-Edebiyat (İstatistik), İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,Uluslararası Ticaret) konularında öğrenci alınmasını uygun bularak ÖSYM programlarına almıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Tıp Fakültesi hizmete girmiştir.

Tıp Fakültesi için Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmete girmiştir. Ankara'nın merkezì yerinde konumlanan Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfınca üniversite hizmetine ayrılan Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'nin onarımı yapılıp Tıp Fakültesi Hastanesi olarak hizmete sokulması çalışmaları yürütülmektedir.

İncek Kampüs Projesi
Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı'nca Gölbaşı İncek mevki 84.000 m² lik arazide ana kampüs yapılması planlanmaktadır.Sağlık birimleri dışındaki yapılaşmalar bu alanda yapılacaktır. Kampüs 8000 öğrenci kapasiteli olarak hesaplanmış olup 45000 m²lik kapalı alana sahip olacaktır. Tesislerin temeli 3 Ağustos 2011 tarihinde TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı bir törenle atılmıştır.

Akademik Birimler[değiştir]Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ufuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
BİZE ULAŞIN