Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi (CHS) yalnızca siyasi ve anayasal hayatımız üzerinde değil aynı zamanda bürokratik alışkanlıklarımız üzerinde de köklü değişiklikleri beraberinde getiren bir zihinsel dönüşümünü ifade etmektedir. Zira bu sistemle birlikte devletin en üst kademesinden başlayarak kamu yönetiminin en alt kademesine kadar hızlı, etkin ve doğrudan halka hesap verebilir bir davranış kalıbı içinde hareket etmeyi zorunlu kılacaktır. Bu yaklaşım Türkiye tipi parlamenter sistemin hem siyaset kurumu hem de bürokraside yarattığı zihinsel ve davranışsal sorunları ortadan kaldırma imkanlarını sunmaktadır. CHS, sorumluluk ve hesap vermekten kaçan, hantal, hizmet verdiği muhataplarını öncelemeyen, kırtasiyeci ve masraflı bir hükümet etme biçiminin de sonunu getirebilecek yeniliklerin önünü açma potansiyelini taşımaktadır. Bu nedenle yeni yönetim modeli () CHS'nin (yeni) bürokratik yüzünü ortaya koymaktadır.

Yeni yönetim modeli
YYM bir bütün olarak Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içinde gerçekleştirilen bir değişimi ve dönüşümü meydana getirmektedir. Bu sistemin başlıca bileşenleri "ofisler, "kurullar", "başkanlıklar" ve "bakanlıklar"dır. Bu yapılar siyasi olduğu kadar idari birçok işlevi de yerine getirecektir.
YYM'de cumhurbaşkanına doğrudan bağlı biçimde çalışacak dört ofis yer alacaktır. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adını taşıyan bu ofisler kamu politikalarının oluşturulmasında cumhurbaşkanına en yakın çalışacak uzmanlık birimleri olarak dikkat çekmektedir. Böylece bürokrasiye takılmadan uygulamayı amaçladığı politikaların altyapısını oluşturabilecektir.
Kurullar YYM'de yer alacak bir diğer yapısal politika önerileri geliştirecek ve icrai raporları inceleyecek olan organlardır. Bunlar halihazırda mevcut olan 65 kurul, komite ve konseyin ortadan kaldırılmasıyla meydana getirilmektedir. Toplamda 9 adet olacak bu kurullar Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu adını taşıyacak ve doğrudan cumhurbaşkanı ile birebir çalışarak bakanlıklara ilgi alanlarındaki konularda geri bildirim yapacaklardır. Politika yapımında etkin olarak çalışacak bu kurullarda milletvekillerinin yanı sıra akademi, iş dünyası, kültür- sanat, ekonomi vb. alanlardan çeşitli uzmanların yer alması planlanmaktadır. Böylece farklı kurum, kuruluş ve sektörlerin bir araya getirilmesi sağlanacaktır.
Başkanlıklar da YYM'de yer alan diğer yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yapılar Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu Savunma Sanayi Başkanlığı (müsteşarlık idi), İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak toplamda 8 adettir. Bunların bir kısmı mevcut sistemde cumhurbaşkanına veya Başbakanlığa bağlı/ilgili olarak çalışan başkanlıklardır. YYM'de ise hepsinin doğrudan cumhurbaşkanına bağlanması söz konusudur.

Bakanlıklar ne olacak?
Bakanlıklar YYM'de artık doğrudan cumhurbaşkanına bağlı biçimde, ona karşı sorumlu olarak çalışacaklardır. YYM'nin amaçladığı etkinlik, verimlilik ve ekonomikliğin sağlanabilmesi adına bakanlıkların sayısı yirmi altıdan on altıya indirilmekte, kademelerin sayısı azaltılmakta, karar alım süreçleri hızlandırılarak tamamen sonuç odaklı çalışmaları hedeflenmektedir. Bu çerçevede bazı bakanlıklar kaldırılmakta bazıları ise birleştirilmektedir. YYM'de bakanlıkların isimleri Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, , , Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı şeklinde olacaktır. Özellikle ekonomi alanında önemli bir değişiklik gerçekleştirilmekte; altı olan bakanlık sayısı üçe indirilerek ekonomi yönetiminin sadeleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bunlar dışında Cumhurbaşkanlığı teşkilatında yer alacak bir diğer yapı cumhurbaşkanı yardımcılarıdır. Bunların sayısı noktasında bir netlik olmamakla birlikte en az üç yardımcının görevlendirileceği ve bunların içinden atanacak birinci yardımcının bakanlıkların koordinasyonundan sorumlu olacağına dair çeşitli öngörüler bulunmaktadır.
Yukarıda genel çerçevesi ortaya konulmaya çalışılan YYM, CHS'nin ruhuna uygun bir kamu yönetimi sistemi meydana getirerek bugüne kadar bürokratik vesayetin cenderesi içinde sıkışmış kamu politikası yapma süreçlerini etkin, verimli ve ekonomik bir çerçeveye oturtmaktadır. En üstte cumhurbaşkanının olduğu bu model, daha hızlı ve daha üretken bir anlayışla 'nin geleceğini belirleyecek politikaları hayata geçirmek noktasında paradigmatik bir değişimin de ilk adımıdır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
SON DAKİKA