Sabah memurlar: Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünde çalışan mühendisler dikkat!

Mülga Gıda, Tarım ve Taşra Teşkilatında görev yapmakta iken 7139 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Devlet Su işleri Genel müdürlüğüne devri gerçekleşen sözleşmeli mühendis pozisyonu ile halan görev yapan emsali pozisyonları arasındaki ücret farklılığı giderilebilir mi? Sabah memurlar merak edilen soruların yanıtlıyor.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 13:14
Sabah memurlar: Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünde çalışan mühendisler dikkat!

MEVZUAT

7139 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanuna eklenen geçici 11 inci maddesinde? "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde çalışan, 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alanlar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanuna tabi memurlar ile sözleşmeli personel ve 4857 sayılı Kanuna tabi sürekli işçilerden, kurulacak komisyonca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar uygun görülenler, komisyon kararını izleyen ayın onbeşinden geçerli olmak üzere kadro ve pozisyonlarıyla birlikte DSİ'ye devredilmiş sayılır. Bu şekilde devredilmiş sayılan Devlet memurlarının kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümlerinden çıkarılmış ve DSİ'ye ait bölümlerine eklenmiş sayılır…" hükmü yer almaktadır.

Diğer Taraftan, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinde, "(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların, a) Sözleşmeli personel pozisyonları? sayı, unvan, nitelik, sözleşme ücreti ve sürelerinin belirlenmesi suretiyle merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge veya il bazında Cumhurbaşkanınca ihdas edilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

SONUÇ

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, DSİ'ye devri gerçekleşen sözleşmeli mühendis pozisyonu ile halen kurumda görev yapan emsali personele ait pozisyonların arasındaki ücret farklılığının sebebi 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Balkanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konula Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 14 üncü maddesine göre mülga Maliye Bakanlığınca vize edilen tavan ücret farklılığından kaynaklanması halinde tavan ücretlerin yeniden tespiti gerektiği, ücret farklılığının sebebi bahsi geçen kurumların mülga Maliye Bakanlığınca vize edilen tavan ücretlerin altında takdiri olarak ücret belirlemesinden kaynaklanıyor ise aynı hizmet birimlerindeki emsali pozisyon tavanlarını aşmamak kaydıyla, ücretlerin artırılması hususunun kurumun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünde çalışan mühendisler dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN