: Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışan personele aylıksız izin verilebilir mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığında personel olarak görev yapan personele eşinin sürekli görevle yurt dışına atanması sebebiyle ücretsiz izin verilip verilebilmesi mümkün mü? cevaplıyor

Giriş Tarihi: 4.9.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 18:46
Sabah Memurlar: Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışan sözleşmeli personele aylıksız izin verilebilir mi?

Soru: Bakanlığımızda spor uzmanı sözleşmeli personel görev yapmaktadır. Bu personelin eşinin sürekli görevle yurt dışına atanması sebebiyle ücretsiz izin verilebilir mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığına? 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Bölümünde yer alan ve sözleşmeli personel alımını düzenleyen 208 maddesinde "Bakanlık, lüzumu kadar yerli veya yabancı spor eğitim uzmanı, spor hekimi, spor psikoloğu, spor fizyoterapisti, spor beslenmecisi, spor masörü ve antrenörü, gençlik lideri ve yurt yönetim personelini 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırabilir." hükmü ile sözleşmeli personel istihdamı için yetki verilmiştir.

375 sayılı KHK'nın ek 26 ıncı maddesinde ise sözleşmeli personel istihdamın esasları genel olarak düzenlenerek, bu kapsamda istihdam edilecek sözleşmeli personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir. Ancak, 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 28 inci maddede kapsamında, yürürlükten kaldırılan 3289 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uygulanarak istihdamımıza 2018 yılı sonuna kadar devam edilmiştir.

Her takvim yılı itibari ile 3289 sayılı Kanun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası, 375 sayılı KHK'nın ek 7 nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yenilenen sözleşmeler, 2019 yılı için 30639 sayılı ve 28/12/2018 tarihli Resmi Gazate'de yayımlanarak yürürlüğe giren 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre 375 sayılı KHK'nın ek 7 nci maddesi ile ek 26 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yenilenmiştir. Bu kapsamda, 375 sayılı KHK'nın ek 26 ncı maddesinde öngörülen yönetmelik çıkarılmadığı için halihazırda personel hakkında 375 sayılı KHK'nın ek 7 nci maddesi ile ek 26 ncı maddesi ve 22.02.1991 tarihli ve 20794 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin incelenmesinden personele ücretsiz izin verilmesi konusunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Yine 375 sayılı KHK'nın ek 7 nci maddesinde yer alan "Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla birinci fıkra kapsamında sözleşmeyle çalıştırılan personel hakkında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulanır." hükmüne istinaden ücretsiz izin konusunda 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara bakıldığında ;Söz konusu esaslarda ise doğum, askerlik ve evlat edinme durumlarında personelin sözleşmesinin feshedileceği ve bu çerçevede sözleşmesi feshedilen personelin süresi içerisinde başvurması halinde yeniden hizmete alınabileceği ifade edişmiş olup, kamu personeli olan eşin sürekli bir görevle yurt dışına atanması halinde sözleşmeli personele ücretsizi izin verilebileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu kapsamda, Gençlik ve spor Bakanlığında sözleşmeli personel olarak görev yapan ilgiliye, eşinin sürekli görevle yurt dışına atanması sebebiyle ücretsiz izin verilemeyeceği değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar: Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışan sözleşmeli personele aylıksız izin verilebilir mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN