Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Ayetel Kürsi Duası Arapça Okunuşu Ezberle ve Türkçe Anlamı Fazileti Dinle

Ayetel Kürsi, herkesin bilmesi ve mutlaka okuması gereken önemli bir ayettir. Kuran-ı Kerim'de Bakara suresinin 255. ayetidir ve Medine-i Münevvere'de indirilmiştir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre bir çok faziletleri vardır. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ayetel Kürsi duası özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok fazla okunmaktadır. Her türlü kötülükten ve kazadan korunmak için Ayetel Kürsi okunuşu görüntülemek isteyenler doğru yerdeler. Ayetel Kürsi Arapça oku, ezberle, faziletleri, faydaları,Türkçe anlamı ve Ayetel Kürsi tecvitli dinle seçeneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 14:49

Ayetel Kürsi, Bakara Suresinin 255. Ayetidir. Medine-i Münevvere'de indirilmiştir. Hadis kaynaklarında Ayetel Kürsi faziletleri ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) 'ayetlerin efendisi' diye buyurmuştur. Her türlü kazadan, beladan, hastalıktan, nazardan korunmak için okunur. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ayetel Kürsi duası Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, fazileti, faydaları ve dinle seçeneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayetel Kürsi duası Türkçe anlamı ve Arapça oku, ezberle ve dinle!

Ayetel Kürsi'nin Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi Dinle

Ayetlerin efendisi olarak isimlendirilen Bakara Suresi'nin 255. ayeti Ayetel Kürsi'yi bu başlık altından dinleyebilirsiniz. Ayetel Kürsi dinle seçeneği aşağıda yer alıyor.

Ayet-el Kürsi dinle! Ayet-el Kürsi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı!

Ayetel Kürsi'nin Faziletleri ve Faydaları

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;

İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.)

Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'ân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir.

Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder.

Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.

Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah'ın en yüce ismi) bulunmaktadır.

Ayet-el Kürsi, Kuran'ın dörtte biri (1/4)dir.

Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran'ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet-el Kürsi'dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.

Her kim farz namazının peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.

Her kim farz namazın peşinden Ayet-el Kürsi'yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.

Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayet-el Kürsi'yi okursa, Allah-u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.

Kur'an'ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayet-el Kürsi Arş'ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.

İnsanların efendisi Adem'dir, Arapların efendisi Muhammed'dir. İranlıların efendisi Selman'dır. Habeşlilerin efendisi Bilal'dir. Dağların efendisi Tur-i Sina'dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharrem'dir. Günlerin efendisi Cuma'dır. Sözlerin efendisi Kur'an'dır. Kur'an'nın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayet-el Kürsi'dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır.

Her kim Ayet-el-Kürsi'yi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerden) muhafaza altına alır.

Yatağına geldiğin vakit Ayet-el Kürsi'yi oku. Muhakkak ki Allah-u Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder.

Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayet -el Kürsi'dir.

Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ne demek?

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur.

Rüyada Ayetel Kürsi Okumak

Rüyada Ayetel Kürsi görmek, hayırlara vesile olacak gelişmelerin yaşanacağına işarettir. Mutlulukların en büyüğü bu rüyayı gören kişinin olur. Hastalıklardan kurtulur, belalardan ve musibetlerden arınır. Hayatın güzelliklerinin farkına varır, huzurlu ve mutlu yaşar. Rüyayı gören kişi; kendisinde bulunan kötü özelliklerden ve alışkanlıklardan kurtulur. Hak yolunda, hayır ve sevap işleyeceğine işarettir.

Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalı?

Ayet'el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her isteği yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.

Ayetel Kürsi Nedir?

Ayetel Kürsi, Bakara Suresinin 255. ayeti kerimesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.) ''ayetlerin efendisi'' olarak tanımlamıştır. Müslüman âlemi için en mühim ibadetlerin başında yer alan namaz kılarken de okunur. Namaz bitiminde de okunan bu ayeti geceleri uyumadan önce okumak ise adet haline gelmiştir. Her türlü tehlikeye karşı muhafaza eden Ayetel Kürsi, çok derin anlamlar taşımaktadır. Hadis kaynaklarında da bu ayetin önemine açıkça vurgular yapılmıştır.

SON DAKİKA