Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, 20 Temmuz 1982'de İzmir'de kurulmuştur.

Giriş Tarihi: 21.05.2013 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.01.2018 09:50
Kuruluşunda; Ege Üniversitesi'nden, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Adalet Yüksekokulu, Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu; Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Buca Eğitim Fakültesi, Denizli Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Demirci Eğitim Yüksekokulu, Denizli Eğitim Yüksekokulu, İzmir Meslek Yüksekokulu; Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İzmir Devlet Konservatuarı; Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nden Muğla İşletmecilik Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne geçmiştir.

Yeni Kurulan Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Eğitim Yüksekokulu, Sanat Eğitimi Yüksekokulu olmak üzere üniversite 24 birimle eğitim hayatına başladı.

- 1983 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kurularak faaliyete geçerken Sanat Eğitimi Yüksekokulu kaldırılmıştır.
- 1987 yılında Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte; Yeni kurulan Denizli Meslek Yüksekokulu, Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Arastırma ve Uygulama Merkezi (BİMER),
- Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBAMER),
- 1988'de Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu,
- 1989'da Muğla Meslek Yüksekokulu,
- Avrupa Topluluğu Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATMER),
- 1990'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat Meslek Yüksekokulu,
- 1991'de Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) faaliyete geçmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi 1992'de Ege Bölgesi'nde 4 yeni üniversitenin kurulmasına destek oldu.

- Aydın'daki Veteriner ve Ziraat Fakülteleri ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlandı.
- Muğla'daki İşletmecilik ve Meslek Yüksekokulları Muğla Üniversitesi'ne bağlandı.
- Manisa'daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Demirci Eğitim Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlandı.
- Denizli'deki Tıp, Mühendislik Fakülteleri ile Eğitim ve Meslek Yüksekokulları Pamukkale Üniversitesi'ne bağlandı.

Gelişim

- 1992'de Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Onkoloji;Hemodiyaliz-Transplantasyon, Torbalı Meslek Yüksekokulu, Din Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden ayrılan Mimarlık Fakültesi,
- 1995'te Tekstil, Hazır Giyim ve Boya Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKBOYAM),
- 1997'de Yabancı Diller Yüksekokulu,
- 1998'de Kafkasya-Orta Asya Akeoloji Araştırma Merkezi (KOMER), Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JENARUM), Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM),
- 2001'de Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (İRAMER), Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER)
- 2002'de Beyin Dinamiği Multi-disipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- 2004'te Hukuk Araştırmaları Merkezi, Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi, Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- 2005'te Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- 2006'da Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM, http://web.deu.edu.tr/dedam/), Akademik Acil Tıp ve Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAMER), Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kalite Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- 2007'de Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Üniversite birimleri sayısı 63'e ulaşan Dokuz Eylül Üniversitesi bugün; Alsancak, Balçova, Bornova, Buca, Hatay, Narlıdere, Torbalı, İnciraltı ve Urla'da olmak üzere 10 fakülte, 9 yüksekokul, 1 konservatuar, 10 enstitü ve 27 araştırma ve uygulama merkezi, 3.056 akademik personeli ile 46.488 öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir.

Akademik Birimler

Fakülteler

Buca Eğitim Fakültesi

1952 yılında Kızılçullu Köy Enstitüsünün kapatılıp yerine yeni bir öğretmen okulu açılmasına karar verildiğinde, yer olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir Valisi Rahmi Bey tarafından el konarak Yatılı Kız Öğretmen Okuluna dönüştürülen, günümüzde dekanlık binası olarak hizmet sunan ve Buca'nın önde gelen ailelerinden Rees ailesince 1890'ların sonlarına doğru inşa edilmiş olan köşk seçilmiştir. İçerisinde bulunan bitki ve hayvan türleri ile son derece önem taşıyan bir bahçede yer alan Rees Köşkü, restore edilerek 30 Kasım 1959 tarihinde İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. Okulun açıldığı ilk yıl Fen Bilgisi alanında yönetici kadro ile birlikte 9 öğretmen ve 60 kız öğrenci bulunmaktadır. 1960 yılından başlayarak Enstitünün öğretmen, öğrenci ve bölüm sayısında önemli bir artış yaşanmış, aradan geçen on yıl içerisinde altı bölüm ile birlikte öğretmen sayısının 62'ye, öğrenci sayısının 623'e yükselmesi üzerine yeni binaların inşa edilmesi yoluna gidilmiştir.

İlk on yıl boyunca kurumun kapasitesiyle uyumlu bir biçimde gelişme gösteren bölüm ve öğrenci sayısı, 1974 yılından sonra Türkiye'nin genel siyasal ve kültürel ikliminin sonucu, mektupla öğretmen yetiştirme uygulamasıyla öğrenci sayısında gözlenen artış ve sıkça değiştirilen öğretmen kadrosu yüzünden aşınmaya uğramıştır. Ortaokullara öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan üç yıllık eğitim enstitülerinin 1980-1981 öğretim yılından itibaren yeni bir yapılanmayla sürelerinin dört yıla çıkarılması ile birlikte, İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsünün adı İzmir (Buca) Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilerek liselere de öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumuna dönüştürülmüştür.

2547 sayılı YÖK yasası ile birlikte, Buca Yüksek Öğretmen Okulu, 20 Temmuz 1982'de Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı bir fakülte haline gelmiş ve adı da Buca Eğitim Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile İzmir Yabancı Diller Yüksekokulu, bu fakültenin ilgili bölümüne aktarılmış, Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ile Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Buca Eğitim Fakültesi'nin Beden Eğitimi Bölümü ile birleştirilmiştir.

1982'de Eğitim Fakültesi adını almasından sonra, kendisine bağlı olarak eğitim veren Demirci Eğitim Yüksek Okulu'nun, 1992 yılında yeni kurulan Celal Bayar Üniversitesi'ne; Denizli Eğitim Yüksek Okulu'nun da aynı yıl kurulan Pamukkale Üniversitesi'ne bağlanması ile bu kurumlar Buca Eğitim Fakültesi'nden ayrılmıştır.

Buca Yüksek Öğretmen Okulu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı bir fakülte haline dönüşmesinden sonra, burada görev yapan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu öğretim görevlisi unvanı ile görevlerini sürdürmüşlerdir. Fakülte statüsünü kazanmasından sonra kurum 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 197 öğretim görevlisi ile eğitim-öğretime devam etmiştir.

Buca Eğitim Fakültesi 2005-2006 öğretim yılı başında 232 kadrolu öğretim elemanı (38 profesör, 8 doçent, 83 yardımcı doçent, 46 öğretim görevlisi ve 51 araştırma görevlisi, 5 okutman ve 1 uzman) ve 7726 öğrencisiyle 9 bölümde (14 anabilim dalında lisans; 7 anabilim dalında ise lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans) eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
- Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
- Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
- Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
- Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
- Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
- Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
- DEÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilimleri
- Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
- Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
- Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

İlköğretim
- Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
- Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı
- Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
- Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
- Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi
- Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller Eğitimi
- Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
- Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
- İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Güzel Sanatlar Eğitimi
- Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
- Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

Fen - Edebiyat Fakültesi

1991-1992 yılında 'Matematik' ve 'Amerikan Kültürü ve Edebiyatı' programlarında eğitim dili İngilizce olarak lisans eğitimine başlayan Fen-Edebiyat Fakültesi, 1995 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 1991 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi çatısı altında eğitime başlayan Uygulamalı Yabancı Diller Turizm İşletmeciliği programı ise şu anda İşletme Fakültesi bünyesi içinde yer almaktadır.

1994–1995 Öğretim Yılında İstatistik, 1998–1999 Öğretim Yılında Fizik Bölümlerinin lisans programlarına öğrenci almaya başlaması ile eğitim faaliyetlerini sürdüren fakültemiz, 1998 yılında Dilbilim ve 1999 yılında Arkeoloji bölümlerinin kurulması ve 2001–2002 Öğretim Yılında İstatistik, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji ve Dilbilim olmak üzere toplam 4 programda Aktif Eğitim uygulamasına geçilmesiyle birlikte, yeni bir döneme adım atmıştır. 1998 yılında kurulan ve 2001'den bu yana akademik yapılanmasını sürdüren Tarih Bölümü, 2005–2006 Öğretim Yılından itibaren de Aktif Eğitim lisans programına başlamıştır. 1995 yılında kurulan ve İngilizce - Almanca olmak üzere iki anabilim dalından oluşan Mütercim-Tercümanlık Bölümü ise lisans programına 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren ilk öğrencilerini almıştır. 2001 yılında kurulan Kimya programının 2003–2004 Öğretim Yılında lisans öğretimine başlamasıyla, fakültede Aktif Eğitim uygulayan programların sayısı 5'e; 2005–2006 öğretim yılında 7'ye çıkmıştır. Ancak 2009–2010 Öğretim Yılında İstatistik Bölümü haricindeki tüm bölümler Aktif Eğitimi bırakmışlardır.

Fakülte 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren Fen ve Edebiyat Fakültesi olarak ikiye ayrılmıştır. Fen Fakültesi; Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik; Edebiyat Fakültesi ise Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji, Dilbilim, Mütercim-Tercümanlık ve Tarih programları ile eğitimine devam etmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi

1974 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Güzel Sanatlar Fakültesi Türkiye'nin bu alandaki ilk fakültesidir. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Öğrenim süresi dört yıl olan 11 bölümden oluşmaktadır. Resim, Heykel, Grafik, Tekstil, Seramik, Geleneksel Türk El Sanatları, Sahne Sanatları, Sinema Televizyon, Fotoğraf, Müzik Bilimleri, Temel Eğitim bölümlerinde eğitim vermektedir.2009 yılında Sinema-Tv Bölümünün yerine kurulan Film Tasarım bölümü,"önursal doktora "ünvanını Yunanistanlı yönetmen Theo Angelopolous'a verdi.

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi henüz DEÜ kurulmadan 1978 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş daha sonra 1982'de DEÜ'nün kurulmasıyla çalışmalarını bu çatı altında sürdüreye devam etmiştir. DEÜHF Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan ilk beş üniversitesi arasındadır. Mezunları ise girdikleri kurumsal sınavlarda gösterdikleri başarı oranıyla fakültenin adını üst sıralarda tutmayı başarmaktadır.

DEÜHF'yi Türkiye'nin tek, Avrupa'nın ise sayılı Hukuk Fakülteleri arasına sokan özelliği Aktif Eğitim Sistemi'ni uyguluyor olmasıdır. Söz konusu eğitim programı kapsamında, teorik hukuk eğitimi yanında 15-17 kişilik küçük gruplarla PDÖ (Probleme Dayalı Öğrenme) oturumları yapılmaktadır. Fakültenin aktif eğitim müfredatı kapsamında, ayrıca, 3. sınıf öğrencileri için "seminer" dersi ve 4. sınıf öğrencileri için "Kurgusal Duruşma" dersi yer almaktadır.Aktif eğitim kapsamındaki son uygulama ise öğretim binasında yer alan "Mahkeme Salonu"nda öğrencilerin hakim-savcı-avukat rollerini üstlendikleri Medeni Usul Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku derslerine ait kurgusal duruşma uygulamalarıdır.

Fakültenin diğer bir özelliği ise Türkiye'de mesleki düzeyde yabancı dil eğitimi veren ender Hukuk Fakülteleri arasında yer almasıdır.

DEÜHF bünyesinde Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku, Ekonomi Hukuku, Aile Hukuku alanlarında tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

DEÜHF, öğrencilerinin çıkarttıkları dokuzhukuku isimli fanzinle de adını duyurmuştur. Fakülte internet sitesinin bulunmamasını protesto etmek için kurdukları internet sitesi akademisyenlerin de forumlarda yazdığı farklı bir deneyim oluşturmuştur. Dokuzhukuku aynı zamanda, Türkiye üniversitelerinde uygulanan kayıt parası zorunluluğunu delen ilk çalışmayı gerçekleştirmitir. Dergi çevresindeki öğrenciler kayıt paralarını ödemeyerek kayıtlarını yaptırmalarının ardından bu kazanım diğer illerdeki üniversitelerde yayılarak sürmüştür. Fanzin ve internet sitesi geçtiğimiz yıl kendini feshetmiştir.

Fakülte hakkında daha geniş bilgiyi http://web.deu.edu.tr/hukuk/ adresinde bulabilirsiniz.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

"Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu" 9 Eylül 1944 tarihinde İzmirde kurulmuştur.Kuruluş kadrosunda 12 öğretim üyesi 392 öğrenci ile öğretime başlayan okul, 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 Sayılı Kanunla "İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi" haline getirilmiş ve öğretim süresi 3 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır.Artan öğrenci sayısı ve bina yetersizliği nedenleri ile Akademi 1966-1967 öğretim yılına bugünkü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binasında başlamış ve öğretim üyesi kadrosu genişletilmiştir.Yüksek öğrenimde uluslararası gelişmeler gözönünde tutularak 8 Mayıs 1969 yılında Akademi 1170 Sayılı Kanunla Ege Üniversitesine bağlanarak "İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi" adını almıştır.

Fakültenin öğrenci sayısı ise 1971 yılında kabul edilen bir kanunla kendisine bağlanan İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu ve Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu ile 6000i aşmıştır.

İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 1 Mart 1978 tarihinde İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi olarak iki ayrı Fakülteye ayrılmış ve aynı binada eğitimini sürdürür iken Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Pazarlama Reklamcılık Yüksekokulu ve Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulu, İşletme Fakültesine, Buca Maliye Meslek Yüksekokulu ise İktisat Fakültesine bağlanmıştır.

20 Temmuz 1982de Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile iki Fakülte (İktisat ve İşletme) birleştirilerek "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adı altında Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlanmıştır. Şu an da Buca ilçesinde Dokuzçeşmeler kampüsünde kurulu olan İİBF binasında eğitim vermeye devam etmektedir. bünyesinde İktisat ve Kamu yönetimi başta olmak üzere İşletme, Ekonometri, Çalışma ekonomisi,Maliye gibi bölümler vardır

Fakülte hakkında daha geniş bilgiyi http://www.iibf.deu.edu.tr adresinde bulabilirsiniz.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi 1969 yılında Ege Üniversitesi'ne bağlı olarak Mühendislik Bilimleri Fakültesi adıyla kurulmuş ve 1968-69 eğitim yılında, İnşaat, Maden, Kimya, Makina, Çevre, Endüstri, Jeoloji, Tekstil Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Fakülteye bağlı olarak eğitim veren çeşitli Akademi, Yüksekokul ve Enstitüler kurulmuştur: Mezunlarına mühendis ünvanı verilen ve 4 yıllık bir eğitim süresi olan bir yüksekokul olarak Mühendislik Mimarlık Akademisi. Eğitim süresi 4 yıl olan ve mezunlarına mühendis veya mimar ünvanı verilen bir okul olarak Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu. İzmir, Balıkesir ve Denizli'de, iki yıllık eğitim süreli olarak, teknik ara eleman yetiştirmek amacı ile kurulmuş Ön lisans Yüksekokulları. Lisans üstü eğitim vermek ve bilimsel çalışmalar yapmak için kurulmuş olan Deniz Bilimleri Enstitüsü.

Mühendislik Bilimleri Fakültesi, Akademi, Yüksekokul, Ön Lisans Yüksekokulları gibi bağlı birimleri ile kaldırılarak 01.03.1978'de İnşaat, Makina, Yer Bilimleri, Kimya, Tekstil Fakülteleri olarak yeni bir oluşuma uğramıştır. 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin geçici 2. maddesi uyarınca İnşaat, Makina, Yer Bilimleri Fakülteleri kaldırılarak bu Fakültelere bağlı Bölümlerle Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ve Tarihi Restorasyon Anabilim Dalı birleştirilip Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adıyla, yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanılmıştır. Buna göre, Fakülte; İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden oluşturulmuştur. Fakültemiz, 03.07.1992 tarihinde Mimarlık ile ?ehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin ayrılıp, yeni kurulan Mimarlık Fakültesi'ne bağlanması sonucu Mühendislik Fakültesi adını almıştır. İlerleyen yıllarda, Bilgisayar Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri de kurularak toplam on bir bölümden oluşan bugünkü yapısına kavuşturulmuştur.

1992-93 ögretim yılında, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde ikinci öğretim başlatılmış olup bugün için, yalnızca Makina, Maden, İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ikinci öğretimlerini sürdürmektedir. 2002 yılından başlayarak Jeoloji Mühendisliği Bölümü ikinci öğretim için öğrenci almamaktadır. Fakültede; örgün öğretimde 3449, ikinci öğretimde ise 951 öğrenci öğretim görmektedir.

2002-2003 öğretim yılından başlayarak Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri, 2003-2004 öğretim yılında da Maden Mühendisliği Bölümü Aktif Eğitim sistemini uygulamaya başlamıştır.

Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği Bölümleri eğitimlerini Tınaztepe Yerleşkesinde sürdürmektedir. Son olarak 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibari ile Makine Mühendisliği de Ege Üniversitesi Yerleşkesinden ayrılıp Tınaztepe Yerleşkesine alınmıştır.

Mühendislik Fakültesi'ne bağlı lisans öğretimi yapan bölümler:

- Bilgisayar Mühendisliği
- Çevre Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Jeofizik Mühendisliği
- Jeoloji Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Maden Mühendisliği
- Makina Mühendisliği
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
- Tekstil Mühendisliği

İlahiyat Fakültesi

İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Kasım 1966 Pazartesi günü Köprü semtindeki Ahmet Tatari Köşkünde açılmış, 1969 yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsü Yaptırma ve Koruma Derneği tarafından yaptırılan şimdiki A Blok binasına nakledilmiştir. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü 20 temmuz 1982 tarihinde, 2547 sayılı yükseköğretim kanununun geçici 28. maddesi gereğince, yükseköğretim kurumlarının yeniden teşkilatlanmasını düzenleyen 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (2809 sayılı kanun) ile İzmir'de yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülmüştür.

Fakültemiz Dekanlığına bağlı olarak 1989-1990 öğretim yılında iki yıllık İlahiyat Meslek yüksek Okulu açılmıştır. Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim yapılmasının kanunla karara bağlanmasından sonra da Fakültede 1992-1993 Öğretim yılından itibaren ikinci öğretime başlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu başkanlığının işbirliği ile öğretmen yetiştiren kurumlarda gerçekleştirilen yeniden yapılanma çerçevesinde yükseköğretim kurulunun 11. 07. 1997 tarih ve 97.23.1660 sayılı kararı ile İlahiyat Fakülteleri iki programlı bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu programlar: İlahiyat Lisans Programı ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programlarıdır. Bu kararda ayrıca İmam-Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenlerinin de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesince, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kurulacak bir Enstitü Anabilim Dalı çerçevesinde yürütülecek, üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programı ile yetiştirileceği belirtilmiştir. Yükseköğretim Kurulunun yukarıdaki kararı ve aynı kurulun Yürütme Kurulunun 29.12.1997 tarih ve 97.47.3271 sayılı kararı gereği 1998-1999 öğretim yılından itibaren, bazı ilâhiyat fakülteleriyle beraber bizim Fakültemiz de, her iki programa ayrı ayrı öğrenci alan bir yapıya kavuşturulmuş bulunmaktadır.

İşletme Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi 1992 yılında, Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla ilk olarak 1988 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine İngilizce İşletme Bölümü ile temelleri atılan Fakültemiz, 1992 yılında yeni kurulan İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümleri İstanbul ve Ankara dışında alanında İngilizce eğitim veren tek İşletme Fakültesi olarak faaliyete geçmiştir. 1994 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünün, 2008 yılında yeni kurulan Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün bünyesine katılmasıyla İşletme Fakültesi bugün 5 ayrı alanda İngilizce eğitim vermektedir. Önceleri geçici olarak DEÜ Dokuz Çeşmeler Kampüsün'de eğitim veren fakültemiz 2000 yılından bu yana DEÜ Tınaztepe Kampüsü'ndeki binasında hizmet vermeye devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi kurulduğu ilk günden bu yana pek çok ilke imza atmıştır. Bu ilklerin bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

İşletme Fakültesi'nin Türkiye'de İlkleri
• 1982 den sonra İlk İşletme Fakültesi
• İlk Yurt Dışı Çifte Diploma Uygulaması(1997)
• Fakülte Düzeyinde İlk Turizm İşletmeciliği Bölümü(1994)
• Turizm İşletmeciliğinde İlk 2 Dilde Eğitim (1994)

İşletme Fakültesi'nin İzmir'de İlkleri
• İlk Uluslararası İlişkiler Bölümü (1992)
• İlk Şeref Ve Yüksek Şeref Listeleri Uygulaması (1992)
• İlk Öğrenci İş Dünyası İstihdam Görüşmeleri (1992)
• İlk Profesyonel Kariyer Geliştirme Eğitim Programı (1997)

İşletme Fakültesi'nin Üniversite' de İlkleri
• İlk Yabancı Dilde Eğitim(1989)
• İlk Öğrenci Kulübü (BAClub) (1989)
• İlk Özel Öğrenci Statüsü (1992)
• İlk Öğretim Üyesi Değerlendirmesi(1989)
• İlk Uluslararası Öğrenci Ofisi (1992)

Mimarlık Fakültesi

İzmir'de mimarlık eğitimi ilk kez 1963 yılında Buca'da kurulan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu'nda verilmeye başlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3 Temmuz 1992'de kurulmuştur. Ancak Fakültenin ilk kuruluşu ve Alsancak'taki binada faaliyete başlaması 1971 yılına kadar uzanmaktadır. 1971 yılında 12 öğrencisi ile mimarlık lisans eğitimine başlayan kurum, o günden günümüze kadar çeşitli kurumsal ve yasal oluşumlar çerçevesinde yeni yapılanmalar yaşamıştır. 1971 yılında başladığı mimarlık lisans eğitimini 1979 yılında şehir planlama lisans eğitimi ile geliştiren Fakültenin, Mimarlık ve Şehir Planlama bölümleri zaman içinde farklı fakültelerin oluşumunda da yer almışlardır. Fakültenin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminde önemli kilometre taşları; "Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1971), Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (1975), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1982), Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (1992)" olarak özetlenebilir. Alsancak'taki fakülte binasındaki 23 yıllık eğitimden sonra 2004-2005 eğitim yılında, mimarlık eğitimi fakülte binasının Kaynaklar Kampüsü'ne taşınmasıyla yeniden yapılandırılmaktadır.

Tıp Fakültesi

1 Mart 1978 tarihinde Ege Üniversitesine bağlı "İzmir Tıp Fakültesi" olarak kurulan fakültemizin ilk hastanesi Alsancakta eski adıyla "Fransız Hastahanesi" olan Devlet Hastanesi oldu. Fakültenin kurucu dekanı Prof Dr. Hamit Özgönül ve 12 öğretim üyesinden oluşan kadro aynı yıl Balçovadaki binalara taşınmayı başardı. 16 Kasım 1978de birinci sınıfa alınan 91 öğrenci yanı sıra ara sınıflardaki toplam 195 öğrenci ile 2 derslikte öğretime başlandı. Bir yıl sonra Prof.Dr.Mehmet Tiner dekan olarak atandı. 1978- 1979 yılında ilk mezunlar verildi.20 Temmuz 1982 de Dokuz Eylül Üniversitesi kuruldu. Aynı yılın eylül ayında Prof Dr. Şakir Fadıloğlu dekan oldu. O yıllarda yatak sayısı 60, derslik sayısı 6, laboratuar sayısı 2,amfi sayısı 3, anabilim dalı sayısı 29 oldu. 1985 yılında; yıllar önce aramızdan ayrılan Prof.Dr.Abdullah Kenanoğlu dekan olarak atandı. Bu dönemde 717 öğrenci, 301 yatak sayısına ulaşıldı. Mart 1988 de Fakülte Kurul Kararı ile tıp eğitiminde entegre eğitime geçildi. Eylül 1990 da Prof.Dr.İhsan Erdamar dekan olarak atandı. 80li yılların sonları ve 90 yılların başlarında fakültemizde yapılanma önemli derecede bir ivme kazandı. Yepyeni derslikler, klinik ve poliklinik binalarına kavuşuldu.

1996 yılında Prof.Dr. Emin Alıcı dekanlığa seçildi. Fakültemiz aralık 1996da Türkiyede bir ilke imza atmak üzere Akademik Kurul kararı ile "Aktif Eğitim"e geçti. Bu değişim süreci ile birlikte çalışan, eğitimi birlikte yönlendiren ve üreten bir kurum haline gelen fakültemizde Ekim 1999da Prof.Dr.İlhami Kovanlıkaya dekanlık görevini devraldı. Eylül 2000 ile Aralık 2006 tarihleri arasında Prof.Dr.Şebnem Özkan tarafından yürütülen dekanlık görevini 01.01.2007 - 08.02.2010 tarihleri arasında Prof.Dr.Y.Hakan ABACIOĞLU yürütmüştür. 08.02.2010 tarihinden itibaren Prof.Dr.Tülay CANDA önce dekan vekili olarak görev yapmıştır. Prof. Canda, Haziran 2010'dan itibaren de dekan olarak görev yapmaktadır.

Bugün toplam 1272 öğrencimiz, 35 seminer salonu, 6 amfi, 55 probleme dayalı öğrenim oturumu odası, 18 laboratuvar, 2 konferans salonu, büyük bir kütüphane ve okuma salonları, Öğrenme Kaynakları Merkezi ve 2 açık spor tesisi bulunan fakültemiz yaklaşık 1001 yatak kapasiteli hastanesi ile eğitim adına hizmet vermektedir. 42 Anabilim dalında görevli 415 öğretim üyesi ve görevlisi ile ülkenin en önemli tıp fakültelerinden biri olmanın gururunu yaşamakta olan fakültemiz bu nitelikli kadro ile Ocak 2010 tarihi itibarıyla Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı özgür düşünebilen, düşündüğünü etkin biçimde ortaya koyabilen, bilime saygılı 4230 mezun vermiştir ve daha nice mezunlar vermek hedefindedir.

Enstitüler

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
- Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Güzel Sanatlar Enstitüsü

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 1992 yılında kurulmuştur. 1996 yılında faaliyete geçen enstitü, 2002 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Sahne Sanatları Anabilim Dalı, Sinema-TV Anabilim Dalı, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, Grafik Anasanat Dalı, Seramik Anasanat Dalı, Tekstil Anasanat Dalı, Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, Resim Anasanat Dalı, Fotoğraf Anasanat Dalı, Müzik Anasanat Dalı, Opera Anasanat Dalı lisansüstü programları devralmıştır.

- Hemodiyaliz - Transplantasyon Enstitüsü
- Onkoloji Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü

Meslek yüksekokulları

- İzmir Meslek Yüksekokulu
- İlahiyat Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Torbalı Meslek Yüksekokulu

Araştırma ve uygulama merkezleri

- AÇMER: Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi
- ATAMER: Akademik Acil Tıp ve Afet Araştırma Ve Uygulama Merkezi
- ATMER: Avrupa Topluluğu Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma Ve Uygulama Merkezi
- BIMER: Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
- ÇEVMER: Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi
- DAUM: Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
- DEHAMER: Hukuk Araştırmaları Merkezi
- DEDAM: Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (http://web.deu.edu.tr/dedam/)
- DESEM: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
- Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
- DESUM: Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi
- EBAMER
- EMUM: Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi (http://web.deu.edu.tr/emum/)
- Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi
- İRAMER: İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma ve Uygulama Merkezi
- JENARUM
- K.A.M.
- SAGUMER
- SAMER: Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
- SAMER: Stratejik Araştırmalar Merkezi
- SUMER
- TEKSMER: Tekstil Hazır Giyim ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi
- TEKNEMER: Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
- YÜTAM: Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi
- EHE: Elektronik Haberleşme Topluluğu

Kampüsler

- Buca Dokuzçeşmeler Kampüsü
- Buca Eğitim Fakültesi Kampüsü
- Tınaztepe Kampüsü
- Balçova Kampüsü

Öğrenci kulüpleri ve toplulukları

- Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (DEUMAK)
- Dokuz Eylül Üniversitesi GEÇİT Öğrenci Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi Forumu, İnternet topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi BEF Tiyatro Topluluğu (BEFTT)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Kulübü
- Dokuz Eylül Üniversitesi Dil ve Kültür Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi Dans Topluluğu (DEUDANS)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema Kulübü (DEUSİNEMA)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kariyer ve Yönetim Kulübü (KYK)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Fotoğraf Topluluğu (DİFOT)
- Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (DEFOT)
- Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Kulübü
- Dokuz Eylül Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu ve Teknoloji Kulübü (DEU IEEE)
- Dokuz Eylül Üniversitesi FEF Tarih Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi jeofizik mühendisliği topluluğu (jet)
- Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Kulübü
- Dokuz Eylül Üniversitesi Genç Yatırımcılar Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü
- Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi Üreme Sağlığı Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Öğrenci Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF FAKÜLTESİ İKTİSAT OYUNCULARI TİYATRO TOPLULUĞU
- Dokuz Eylül Üniversitesi - Alternatif Enerji Kaynakları Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi Genç Beyinler Topluluğu
- Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bilimsel Düşünce Topluluğu
SON DAKİKA