Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Yükseköğretim Kurulu

Yükseköğretim Kurulu, 1982 Anayasası'nın 131. maddesi esasında; "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulmuş olan kurum.

Giriş Tarihi: 24.04.2013 11:03 Güncelleme Tarihi: 26.01.2018 10:53
Anayasa'ya göre; Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir. Sözkonusu kanun 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'dur.

Bu kanuna göre Yükseköğretim, akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanmamıştır. Kanunla Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa'nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir.

YÖK Başkanlığı

Erdoğan Teziç'ın görev süresinin 8 Aralık 2007'de sona ermesinin ardından, Yusuf Ziya Özcan, 9 Aralık 2007 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından YÖK Başkanı olarak atanmıştır. Yusuf Ziya Özcan'ın da görev süresinin sona ermesiyle birlikte yeni YÖK başkanı olarak 11 Aralık 2011 tarihi itibariyle Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya atanmıştır.

YÖK Genel Kurulu
ADI GÖREVİ ATANMA TARİHİ SEÇİLDİĞİ YER
Gökhan Çetinsaya Başkan 11 Aralık 2011 Cumhurbaşkanı
Şaban Çalış Başkanvekili 8 Ocak 2011 Üniversitelerarası Kurul
Yekta Saraç Başkanvekili 19 Ekim 2009 Bakanlar Kurulu
Yavuz Atar Yürütme Kurulu Üyesi 13 Temmuz 2010 Bakanlar Kurulu
Tufan Buzpınar Yürütme Kurulu Üyesi 7 Şubat 2012 Cumhurbaşkanı
Durmuş Günay Yürütme Kurulu Üyesi 7 Şubat 2012 Cumhurbaşkanı
İbrahim Hatiboğlu Yürütme Kurulu Üyesi 8 Kasım 2012 Bakanlar Kurulu
Muhittin Şimşek Yürütme Kurulu Üyesi 21 Mart 2013 Üniversitelerarası Kurul
Mehmet Şişman Yürütme Kurulu Üyesi 22 Şubat 2012 Üniversitelerarası Kurul
Naci Ağbal Üye 20 Ekim 2012 Bakanlar Kurulu
Mehmet Bulut Üye 22 Şubat 2012 Üniversitelerarası Kurul
Harun Cansız Üye 25 Temmuz 2010 Bakanlar Kurulu
Beril Dedeoğlu Üye 7 Şubat 2012 Cumhurbaşkanı
Mustafa İsen Üye 17 Ekim 2009 Cumhurbaşkanı
Osman Öztürk Üye 9 Mart 2013 Bakanlar Kurulu
Recep Öztürk Üye 22 Ekim 2009 Üniversitelerarası Kurul
Ayşe Soysal Üye 19 Temmuz 2009 Cumhurbaşkanı
M. Murat Tuncer Üye 12 Eylül 2012 Cumhurbaşkanı
Hüseyin Yıldırım Üye 1 Kasım 2012 Üniversitelerarası Kurul
Mehmet Emin Yılmaz Üye 30 Haziran 2012 Üniversitelerarası Kurul
Emin Zararsız Üye 19 Ekim 2009 Bakanlar Kurulu

RedHack Olayı

2013 yılında, daha öncede YÖK'ü hedef alan hack grubu Redhack ikinci kez elektronik paylaşım sistemi ebys.yok.gov.tr'i hedef almış; aralarında gizli ibaresi bulunan 60 bin belgeyi ele geçirmiştir. Belgelerle birlikte; öğrenci harçları ile şahsına araba alan rektörler, yolsuzluklar, akraba kadrolaşması gibi ciddi olaylar gün yüzüne çıkmıştır. Medyada fazla yankı bulmayan olay, sanal ağda birçok öğrencinin ve kullanıcının tepkisini çekmiştir. Olaydan sonra ODTÜ olmak üzere yine belgelerde adı geçen farklı üniversitelerden öğrenciler Türkiye'nin birçok kentinde protesto gösterilerinde bulunmuştur. Belgelerde adı geçen şahısların istifasını istemişlerdir.
SON DAKİKA